ทางบริษัท ลักกี้กลาส จากัด มีมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ดังนี้

ขนาดบรรจุ  :  1 กุรุส หมายถึง แก้วจำนวน 144 ใบ หรือ แก้วจำนวน12โหล

144          (1 กุรุส ไส้)              กล่องนอก บรรจุแก้ว 144 ใบ ( การบรรจุแบบไส้กล่อง หรือ รังผึ้ง )

 

12/144     (1 กุรุส โหล)           กล่องนอก บรรจุแก้ว 144 ใบ:  มีกล่องใน 12 กล่อง (กล่องใน บรรจุแก้ว 12 ใบ)

 

12/72       (1/2 กุรุส โหล)        กล่องนอก บรรจุแก้ว 72 ใบ:  มีกล่องใน 6 กล่อง (กล่องใน บรรจุแก้ว 12 ใบ)

 

6/144       (1 กุรุส 6 ใบ)           กล่องนอก บรรจุแก้ว 144 ใบ:  มีกล่องใน 24 กล่อง (กล่องใน บรรจุแก้ว 6 ใบ)

6/72         (1/2 กุรุส 6 ใบ)        กล่องนอก บรรจุแก้ว 72 ใบ:  มีกล่องใน 12 กล่อง (กล่องใน บรรจุแก้ว 6 ใบ)

 

6/48         (4 โหล 6 ใบ)           กล่องนอก บรรจุแก้ว 48 ใบ:  มีกล่องใน 8 กล่อง (กล่องใน บรรจุแก้ว 6 ใบ)

6/36         (3 โหล 6 ใบ)           กล่องนอก บรรจุแก้ว 36 ใบ:  มีกล่องใน 6 กล่อง (กล่องใน บรรจุแก้ว 6 ใบ)

6/24         (2 โหล 6 ใบ)           กล่องนอก บรรจุแก้ว 24 ใบ:  มีกล่องใน 4 กล่อง (กล่องใน บรรจุแก้ว 6 ใบ)

This will close in 0 seconds