ส่งสินค้าโดย

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • EMS

วันจัดส่งสินค้า

สินค้าจะถึงลูกค้าประมาณ 3 วันหลังชำระเงิน

บริษัทมีการรับประกันสินค้าเสียหายจากการส่ง

**เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

กรณีการขนส่งใช้เวลาเกิน 3 วัน ทางบริษัทจะมีการแจ้งลูกค้าล่างหน้า

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ TRACK & TRACE